I. ÚVOD


Naša spoločnosť je dodávateľom uceleného sortimentu elektronických súčiastok, elektronických výrobkov a ďalšieho tovaru.

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU


Kupujúci vytvorí objednávku prostredníctvom nákupného košíka ktorý odošle predávajúcemu. Minimálna hodnota objednaného tovaru pre iný spôsob prevzatia ako osobne na predajni je 5 € s DPH. Predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu je realizovaný na základe kúpnej zmluvy, ktorá vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky, ktoré vykoná predávajúci emailom alebo telefonicky po overení dostupnosti, ceny a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

III. STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO


Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola expedovaná, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí pri platbách kartami.

IV. STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, e-mailová adresa, nedostupný, neodpovedá na emaily, atď.)
 • tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu najneskôr do 15 dní.

V. DODACIE PODMIENKY


Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-2 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

VI. DOPRAVA


 • a) Osobné prevzatie objednaného tovaru je možné priamo v predajni
 • b) Pošta – tovar odošleme na adresu uvedenú v objednávke. Cena dopravy je nasledovná a platí pre dodanie na území SR: 4,00 EUR za zásielku, pri zásielke s hodnotou nad 165 EUR bez DPH je cena dopravy 0 EUR.
 • c) Zásielky do cudziny - cenu potvrdí predávajúci e-mailom

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY


Akceptujeme nasledovné platobné možnosti:

 • 1. Hotovosť - platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru
 • 2. Prevodom na účet - za tovar možno zaplatiť prevodom na účet predávajúceho po predchádzajúcom obdržaní zálohovej faktúry na e-mail adresu. Tovar je expedovaný po pripísaní platby na účet predávajúceho (1-2 dni v závislosti od banky kupujúceho. Túto formu požadujeme pri objednávke v hodnote vyššej ako 300€ bez DPH
 • 3. Dobierka - príslušnú sumu za objednávku zaplatí kupujúci na pošte pri doručená zásielky. Na dobierku zasielame tovar do hodnoty 300€ bez DPH

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA


Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie pošta, prípadne kuriérska služba - pri doručení zásielky skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky a návod na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záručná doba: Na finálne výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja, na súčiastky a komponenty je potrebné uplatniť reklamáciu do 14 dní po prevzatí. Použité súčiastky a komponenty sú z reklamácie vylúčené. Dokladom o predaji je faktúra ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru
 • na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil).

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 • Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.
 • Následne Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe